Skip to Content

Specialty Pharmacy

  • Specialty Pharmacy Medications

Contact Us

1-844-642-5762

Physical Address:
Wesley Long Outpatient Pharmacy
515 N Elam Ave
Greensboro, NC 27403

Specialty Pharmacy Medications

See below a list of medications provided by Cone Health Specialty Pharmacy Services. All medications are organized by medical condition.

Oncology

Afinitor (everolimus)

Alecensa (alectinib)

Alkeran, Evomela (melphalan)

Aliqopa (copanlisib)

Alunbrig (brigatinib)

Balversa (erdafitinib)

Bosulif (bosutinib)

Braftovi (encorafenib)

Brukinsa (zanubrutinib)

Cabometyx (cabozantinib)

Caprelsa (vandentanib)

Copiktra (duvelisib)

Cotellic (cobimetinib)

Daurismo (glasdegib)

Doptelet (avatrombopag)

Emcyt (estramustine)

Erivedge (vismodegib)

Erleada (apalutamide)

Exjade (deferasirox)

Farydak (panobinostat)

Jadenu (deferasirox)

Gilotrif (afatinib)

Gleevec (imatinib)

Gleostine (lomustine)

Farydak (panobinostat)

Hexalen (altretamine)

Hycamtin (topotecan)

Ibrance (palbociclib)

Iclusig (ponatinib)

Idhifa (enesidenib)

Imbruvica (ibrutinib)

Inlyta (axitinib)

Iressa (gefitinib)

Jakafi (ruxolitinib)

Kisqali (ribociclib)

Lenvima (lenvatinib)

Leukeran (chlorambucil)

Lonsurf (trifluridine/tipiracil)

Lorbrena (lorlatinib)

Lynparza (olaparib)

Lysodren (mitotane)

Matulane (procarbazine)

Mekinist (trametinib)

Mektovi (binimetinib)

Nerlynx (neratinib)

Neulasta (pegfilgrastim)

Neupogen (filgrastim)

Nerlynx (eratinib)

Nexavar (sorafenib)

Nilandron (nilutamide)

Ninlaro (ixazomib)

Nubeqa (darolutamide)

Odomzo (sonidegib)

Pemazyre (pemigatinib)

Promacta (eltrombopag)

Qinlock (ripretinib)

Retevmo (selpercatinib)

Rubraca (rucaparib)

Rydapt (midostaurin)

Sprycel (dasatinib)

Stivarga (regorafenib)

Sutent (sunitinib)

Tafinlar (dabrafenib)

Tagrisso (osimertinib)

Tarceva (erlotinib)

Targretin (bexarotene)

Tasigna (nilotinib)

Temodar (temozolomide)

Thalomid (thalidomide)

Tykerb (lapatinib)

Tukysa (tucatinib)

Venclexta (venetoclax)

VePesid (etoposide)

Vizimpro (dacomitinib)

Votrient (pazopanib)

Xalkori (crizotinib)

Xeloda (capecitabine)

Xermelo (telotristat)

Xtandi (enzalutamide)

Zejula (niraparib)

Zelboraf (vemurafenib)

Zolinza (vorinostat)

Zortress (everolimus)

Zydelig (idelalisib)

Zykadia (ceritinib)

Zytiga (abiraterone)

HIV

Cardiac Amyloid

Hepatitis B

Osteoporosis

Pulmonology

RSV

Coagulation Factor

Neurology

HVC

Rheumatology/Inflammatory